פיתוח בגן – PITUACH BAGAN

אדריכלות – סיגל דניאלי

מיקום – מגדל אקרו רעננה