ביצוע

מערכות וביצוע עבודות גמר

ביצוע עבודות גמר באיכות ובסטנדרטים הגבוהים ביותר ע"י מיטב בעלי המקצוע שלנו

shutterstock_711437389 [Converted]-01.png

מערכות אינסטלצייה

מערכות

חשמל

noun_pipe_170722_edited.png

מערכות

מיזוג אוויר

noun_Fan_242834_edited.png

מערכות

גילוי וכיבוי אש

noun_Fire_2839391_edited.png
noun_t-slot aluminum profile_4215426_edited.png
noun_Floor_170717_edited.png

מערכות

אלומיניום

עבודות 

גבס

חיפוי

וריצוף

בדיקות ואישורים

ביצוע בדיקות מכון תקנים עפ"י דרישת יועץ בטיחות וחברת הניהול בבניין

shutterstock_711437389 [Converted]-02.png

קבלת אישור אכלוס ומסירת מפתח

shutterstock_711437389 [Converted]-03.png
noun_keys_843000_edited.png